Aggression hos hundar

Hund aggression är ett allvarligt problem. För att förstå det, bör du tänka varifrån det  kommer och vad man ska göra för att våra djur inte var aggressiv.

Aggression - naturliga beteende

Hunden behöver ggression  för att överleva. Hunden manifistera aggression  under hela sitt liv, mer eller mindre. Hunden  märke sin position i besättningen, sätter territorium, får mat, svarar på olika risker.

Aggression mot andra hundar

Aggressivt beteende delar vi :förvärvas och medfödd. Förvärvade är ofta resultatet av felaktig uppfostran av djuret, i synnerhet när det gäller neurotiska manifestation av aggression mot andra hundar.

Hundägare ofta undervisar en hund att reagera aggressivt mot andra hundar. Detta händer när djuren möter andra djur och ägare drog hunden med ett koppel. Hunden kan inte reagera naturligt:  kan inte fly eller kapitulera.Det är bara aggresivitet som är kvar för att  försvara sig.

 I sådana fall hundägare är naturligtvis nöjd , eftersom det var hans hund visade sig vara "modigare". Men för hunden är ett sätt att fly från fara. Hunden lär sig att ett sådant beteende är bra,  eftersom ägaren är nöjd. Det är hur hundenkommer  reagera senare på andra hundar, som kommer att sammanträda på en promenad eller i parken.

För att lösa detta probIlem måste du låta hunden att kontakta med ett annat djur utan att orsaka ytterligare stress för honom.

Aggression mot människor

När din hund är aggressiv mot människor, är problemet allvarligare. Aggression på grund av osäkerhet och brist på förtroende för människor. Kan bero på dåliga erfarenheter, missbruk och aggressivitet mot hunden.

I en sådan situation behöver du socialisera  hunden. En hund som känner dig säker, modig och har rätt inställning till världen omkring honom kommer inte att vara agressiv mot människor.

Förebyggande

För att förhindra aggressivt beteende hos en hund måste först och främst älskar den. Visa kärlek, omsorg, ge honom sinnesfrid. Ägaren måste vara medveten om hundens natur. Han bör agera konsekvent, klokt och aldrig använt våld mot husdjur.